Ceny obsługi jest ustalany indywidualnie. Wpływ na cenę mają :

  • Rodzaj imprezy

  • Liczba gości

  • Wybrany, lub skomponowany pakiet alkoholi i napojów bezalkoholowych

  • Czas obsługi podczas imprezy

  • Dodatki, tj. Lód, dekoracja, oświetlenie

Zapraszamy do kontaktu! Przygotujemy ofertę na kieszeń każdego zainteresowanego.